Halomda Educational Software הלומדה Halomda Educational Software | 1988-2024

מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

הפעלה
דפדפן
האתר מאפשר עבודה תקינה דרך Google Chrome, Microsoft Edge או Safari.
בדרך כלל, העבודה דרך כרום היא "חלקה" יותר, לכן אנו מעדיפים את כרום.
ואולם, גם לא כל הגרסאות של כרום ואקספלורר תומכות בשפת הפיתוח המתקדמת של האתר.
רק הגרסות שתומכות בשפה זו מאפשרות עבודה תקינה עם האתר!
הקישו בקישור זה והורידו את הגרסה העדכנית של Google Chrome,
או בקישור זה לעדכון של Microsoft Edge.
אם בהפעלת האתר דרך אקספלורר הנורית נשארת אדומה,
כדי להפעיל את תוכנות ההדמיה בפיזיקה, עברו על השלבים הבאים:
פתחו את ההגדרות של אקספלורר ==> אפשרויות אינטרנט ==> אבטחה ==>
אינטרא-נט מקומי ==> אתרים ==> לסמן ריבועים ריקים ==> מתקדם ==> הוסף ==> סגור.