הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

סטטיסטיקה

רשימת עבודות
כיתה יא - סטטיסטיקה פרק 1 הסתברות
כיתה יא - סטטיסטיקה פרק 2 מדדים סטטיסטיים
כיתה יא - סטטיסטיקה פרק 3 ממוצע, חציון, שכיח
כיתה יא - סטטיסטיקה פרק 4 סטיית תקן
כיתה יא - סטטיסטיקה פרק 5 התפלגות נורמלית
כיתה יא - סטטיסטיקה פרק 6 גידול ודעיכה