הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2018
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

אוקלידס

רשימת עבודות
כיתה ט פרק 1 קטעים וזווית
כיתה ט פרק 2 חפיפת משולשים
כיתה ט פרק 3 צלעות וזוויות במשולש
כיתה ט פרק 4 ישרים מקבילים
כיתה ט פרק 5 ישרים מאונכים

להפעלת התוכנה יש לעבור לאתר

halomda.org

נא למלא את הפרטים