הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

דקארט

רשימת עבודות
כיתה י - דקארט פרק 1 תכונות הפרבולה
כיתה י - דקארט פרק 2 משוואת הפרבולה
כיתה י - דקארט פרק 3 חיתוך הפרבולה עם הצירים
כיתה י - דקארט פרק 4 פרבולה עם פרמטרים
כיתה י - דקארט פרק 5 דוגמאות הפתרון המפורט