הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

מספרים מרוכבים

רשימת עבודות
כיתה יב - מרוכבים פרק 1 פעולות עם מספרים מרוכבים
כיתה יב - מרוכבים פרק 2 משוואות ריבועיות
כיתה יב - מרוכבים פרק 3 במישור של גאוס
כיתה יב - מרוכבים פרק 4 השורשים מסדר גבוה
כיתה יב - מרוכבים פרק 5 דוגמת פתרון מפורט