הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

אנליטיקה

רשימת עבודות
כיתה י פרק 1 משוואת הישר
כיתה י פרק 2 מרחקים, אמצע וקטע
כיתה י פרק 3 בעיות מעורבות
כיתה י פרק 4 משוואת המעגל