הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

חשיבה כמותית

רשימת עבודות
חשיבה כמותית פרק 1 סדרה כללית-א
חשיבה כמותית פרק 2 סדרה כללית-ב
חשיבה כמותית פרק 3 פישוט ביטויים
חשיבה כמותית פרק 4 קומבינטוריקה
חשיבה כמותית פרק 5 משוואות ופעולות מיוחדות
חשיבה כמותית פרק 6 בעיות יחס וממוצע
חשיבה כמותית פרק 7 בעיות אחוזים ומספרים
חשיבה כמותית פרק 8 בעיות דרך, הספק ותמיסה
חשיבה כמותית פרק 9 בעיות מילוליות שונות