הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

הסדרה

רשימת עבודות
כיתה י - הסדרה פרק 1 סדרה חשבונית
כיתה י - הסדרה פרק 2 סדרה הנדסית
כיתה י - הסדרה פרק 3 סדרה מעורבת
כיתה י - הסדרה פרק 4 סדרות שונות