הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

גיאו - טריגו

רשימת עבודות
כיתה י - גיאו-טריגו פרק 1 משולש ישר-זווית
כיתה י - גיאו-טריגו פרק 2 משפט הסינוסים
כיתה י - גיאו-טריגו פרק 3 משפט הקוסינוסים
כיתה י - גיאו-טריגו פרק 4 חישוב שטחים