הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

טריגו - א

רשימת עבודות
כיתה יא - טריגו-א פרק 1 פונקציות של זווית אחת
כיתה יא - טריגו-א פרק 2 נוסחאות חיבור
כיתה יא - טריגו-א פרק 3 פונקציות של מחצית זווית
כיתה יא - טריגו-א פרק 4 מעבר מסכום למכפלה ולהפך