הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

הנגזרת

רשימת עבודות
כיתה יא - הנגזרת פרק 1 חישובי נגזרת
כיתה יא - הנגזרת פרק 2 נגזרת של פונקציה מורכבת
כיתה יא - הנגזרת פרק 3 שימושי הנגזרת; דוגמת הפתרון המפורט
כיתה יא - הנגזרת פרק 4 נקודות קיצון (מבחן)