הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

טריגו - ב

רשימת עבודות
כיתה יב - טריגו-ב פרק 1 מחזוריות של פונקציות טריגונומטריות
כיתה יב - טריגו-ב פרק 2 משוואות טריגונומטריות בסיסיות
כיתה יב - טריגו-ב פרק 3 משוואות מסוגים שונים (רמת קושי גבוהה)