הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

האינטגרל

רשימת עבודות
כיתה יא - האינטגרל פרק 1 אינטגרל לא מסוים
כיתה יא - האינטגרל פרק 2 אינטגרל מסוים
כיתה יא - האינטגרל פרק 3 חישוב שטחים
כיתה יא - האינטגרל פרק 4 דוגמת פתרון מפורט