הנוסחא-4
כלי עריכה, חישוב, שרטוט, גיאומטריה דינמית ואלגברה סימבולית

 

עריכת ביטויים מתמטיים

העתקה לוורד, דוא"ל ומסמכי HTML  

 

בנייה וחקירת גרפים של פונקציות

ממשתנה אחד ומשני משתנים
 

סרטוט מדויק של צורות גיאומטריות;

מדידה, העתקה, סיבוב, קיבוץ, בנייה,

פעולות סימטריה
 

גופים תלת-ממדיים, חתכים, סיבובים, פריסות
 

טבלאות ודיאגרמות, איסוף ועבוד נתונים
 

פריסות הגופים, טאנגרם

 

פתרון מפורט של משוואות,

מערכות המשוואות ואי-שוויונים

 

סטטיסטיקה, תכנון לינארי, חדו"א,

מטריצות, מספרים מרוכבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הפעלת התוכנה