הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

מתמטיקה 7

רשימת עבודות
כיתה ז פרק 1 חוקיות
כיתה ז פרק 2 מספרים וביטויים
כיתה ז פרק 3 חזקות ושורשים
כיתה ז פרק 4 ביטויים אלגבריים - הצבות
כיתה ז פרק 5 מלבן
כיתה ז פרק 6 מספרים מכוונים
כיתה ז פרק 7 משוואות ובעיות מילוליות
כיתה ז פרק 8 טכניקה אלגברית - כינוס איברים
כיתה ז פרק 9 טכניקה אלגברית - כפל חד-איברים
כיתה ז פרק 10 משוואה ממעלה ראשונה - תרגול נוסף
כיתה ז פרק 11 חישובי היקף ושטח
כיתה ז פרק 12 שטח צורות שונות
כיתה ז פרק 13 זוויות במשולש ובמקבילית
כיתה ז פרק 14 זוויות במצולעים
כיתה ז פרק 15 פונקציות
כיתה ז פרק 16 זוויות במשולשים ובין ישרים