הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

פיזיקה 9

רשימת עבודות
כיתה ט פרק 1 הכבידה העולמית
כיתה ט פרק 2 חוק קולון ושדה חשמלי
כיתה ט פרק 3 עוצמת הזרם. התנגדות חשמלית
כיתה ט פרק 4 מעגלי זרם ישר. חיבור נגדים בטור
כיתה ט פרק 5 מעגלי זרם ישר. חיבור נגדים במקביל
כיתה ט פרק 6 מעגלי זרם ישר. כ.א.מ. ומתח הדקים