הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

פיזיקה 7

רשימת עבודות
כיתה ז פרק 1 יחידות מידה (אורך)
כיתה ז פרק 2 יחידות מידה (שטח)
כיתה ז פרק 3 יחידות מידה (נפח)
כיתה ז פרק 4 יחידות מידה (מסה)
כיתה ז פרק 5 כוחות
כיתה ז פרק 6 כוח חיכוך
כיתה ז פרק 7 כוח אלסטי, כוח הכובד
כיתה ז פרק 8 יסודות מבנה החומר
כיתה ז פרק 9 תנועה שוות מהירות (1)
כיתה ז פרק 10 תנועה שוות מהירות (2)
כיתה ז פרק 11 אנרגיה פוטנציאלית
כיתה ז פרק 12 אנרגיה קינטית
כיתה ז פרק 13 אנרגיה - שאלות הבנה