הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2022
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

פיזיקה י"א-י"ב

רשימת עבודות
כיתה י"א מכניקה הכבידה העולמית
כיתה י"א חשמל 1 חוק קולון ושדה חשמלי
כיתה י"א חשמל 2 עוצמת הזרם. התנגדות חשמלית
כיתה י"א חשמל 3 מעגלי זרם ישר. חיבור נגדים בטור
כיתה י"א חשמל 4 מעגלי זרם ישר. חיבור נגדים במקביל
כיתה י"א חשמל 5 מעגלי זרם ישר. כ.א.מ. ומתח הדקים
שם האורח: Physics-9 סיסמא: Try
אופטיקה וגלים
אור וגלים 1 אור וצל
אור וגלים 2 החזרת אור
אור וגלים 3 החזרה ושבירת אור
אור וגלים 4 עדשות
אור וגלים 5 תכונות הגלים
שם האורח: OpticsT סיסמא: Tihon