הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

מתמטיקה 9

רשימת עבודות
כיתה ט פרק 1 חזקות ושורש ריבועי
כיתה ט פרק 2 נוסחאות הכפל המקוצר, הפרש ריבועים
כיתה ט פרק 3 פירוק לגורמים: הוצאת גורם משותף
כיתה ט פרק 4 פירוק לפי קבוצות; פירוק טרינום
כיתה ט פרק 5 פירוק לפי נוסחאות
כיתה ט פרק 6 משוואה ריבועית חלקית ומלאה
כיתה ט פרק 7 תכונות הפרבולה
כיתה ט פרק 8 חיתוך של פרבולה עם הצירים
כיתה ט פרק 9 בעיות מילוליות
כיתה ט פרק 10 פונקציה ריבועית ומערכת המשוואות
כיתה ט פרק 11 הסתברות
כיתה ט פרק 12 אי-שוויונות
כיתה ט פרק 13 זוויות במעוין ובמעגל, משפט פיתגורס