הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

מתמטיקה 8

רשימת עבודות
כיתה ח פרק 1 יחס ופרופורציה
כיתה ח פרק 2 קנה מידה
כיתה ח פרק 3 אי-שוויונות
כיתה ח פרק 4 תכונות הפונקציה הקווית
כיתה ח פרק 5 כללי פילוג; מכפלת דו-איבר בדו-איבר
כיתה ח פרק 6 משוואות עם סוגריים
כיתה ח פרק 7 משוואות עם שברים ועם ערך מוחלט
כיתה ח פרק 8 מערכת של משוואות
כיתה ח פרק 9 שאלות מילוליות - גיל, מספרים,...
כיתה ח פרק 10 שאלות מילוליות - אחוזים
כיתה ח פרק 11 שאלות מילוליות - תנועה
כיתה ח פרק 12 הסתברות וסטטיסטיקה