הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

שברים בתרגילים

רשימת עבודות
כיתה ה פרק 1 שבר כמנה; שבר פשוט ושבר מדומה; שבר מעורב
כיתה ה פרק 2 מכנה משותף; שוויון שברים; צמצום שברים; שברים עשרוניים
כיתה ה פרק 3 השוואת שברים פשוטים; חיבור שברים בעלי מכנים שווים
כיתה ה פרק 4 חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שווים ושונים
כיתה ה פרק 5 כפל שברים פשוטים; כפל שבר פשוט בשבר עשרוני
כיתה ה פרק 6 חילוק שברים; שברים במשוואות
כיתה ה פרק 7 חיבור וחיסור של מספרים מעורבים
כיתה ה פרק 8 כפל וחילוק של מספרים מעורבים ושברים עשרוניים