הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

זוויתן

רשימת עבודות
זוויתן פרק 1 סוגי זוויות, זוויות קדקודיות, צמודות
זוויתן פרק 2 סוגי משולשים, קווים מיוחדים במשולש
זוויתן פרק 3 צלעות וזוויות במשולש
זוויתן פרק 4 בניית משולש לפי צלעותיו, חציית קטע
זוויתן פרק 5 בניית חוצה זווית, הורדת אנך