הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2022
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

זוויתן

רשימת עבודות
זוויתן פרק 1 סוגי זוויות, זוויות קדקודיות, צמודות
זוויתן פרק 2 סוגי משולשים, קווים מיוחדים במשולש
זוויתן פרק 3 צלעות וזוויות במשולש
זוויתן פרק 4 בניית משולש לפי צלעותיו, חציית קטע
זוויתן פרק 5 בניית חוצה זווית, הורדת אנך

על מנת להתחבר, יש להוריד ולהפעיל

את Halomda Web Manager.

התעלמו מהודעות של אנטי-וירוס.

לבסוף, רעננו את הדף.

נא למלא את הפרטים

לא פעיל

פרטי אורח:

שם משתמש: זוויתן | סיסמה: אורח