הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

ווקטורי

רשימת עבודות
ווקטורי פרק 1 העתקה מקבילית, חיבור ווקטורים
ווקטורי פרק 2 חיבור בשיטת המקבילית ובשיטת המשולש
ווקטורי פרק 3 ווקטור נגדי, חיסור ווקטורים
ווקטורי פרק 4 מערכת צירים, רכיבי ווקטור, ערך מוחלט
ווקטורי פרק 5 מכפלה סקלרית, מכפלה ווקטורית