הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

סילואט

רשימת עבודות
סילואט פרק 1 תלות ההארה במרחק, צל מלא וצל חלקי
סילואט פרק 2 ליקוי חמה, ליקי לבנה
סילואט פרק 3 שבירת אור, חוק סנל, החזרה גמורה
סילואט פרק 4 לוחית עם דפנות מקבילות, מנסרה משולשת
סילואט פרק 5 יצירת דמות בעין, מראה מישורית, שדה ראיה