הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

רוטרי

רשימת עבודות
רוטרי פרק 1 תנועה מעגלית
רוטרי פרק 2 מהירות קווית, מהירות זוויתית
רוטרי פרק 3 תאוצה צנטריפטאלית, מטוטלת קונית
רוטרי פרק 4 תנועה הרמונית, תנודות הרמוניות
רוטרי פרק 5 מטוטלת מתמטית, תנודות קפיץ