הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

ניוטון

רשימת עבודות
ניוטון פרק 1 חוק ההתמדה, מהירות יחסית
ניוטון פרק 2 חוקי ניוטון
ניוטון פרק 3 תנועה בתאוצה
ניוטון פרק 4 כוח חיכוך
ניוטון פרק 5 מערכות פשוטות: גלישה במדרון משופע, גלגלת