הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

חזית גל

רשימת עבודות
חזית גל פרק 1 גלים חד-ממדיים, זעזוע יחיד
חזית גל פרק 2 מפגש שני זעזועים, גלים רצים, גלים עומדים
חזית גל פרק 3 אמבט גלים, החזרה ושבירת גלים
חזית גל פרק 4 עקיפה בחריר קטן
חזית גל פרק 5 התאבכות גלים משני מקורות נקודתיים