הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

גראבי

רשימת עבודות
גראבי פרק 1 מסה ומשקל, משקל במעלית
גראבי פרק 2 משקל על פני כדור הארץ, תלות של g בגובה
גראבי פרק 3 חוק הכבידה העולמית
גראבי פרק 4 תנועת ירח, שיגור לוויינים
גראבי פרק 5 חוקי קפלר