הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

גלילאו

רשימת עבודות
מכניקה פרק 1 נפילה חופשית
מכניקה פרק 2 תלות (h(t), v(t), v(h
מכניקה פרק 3 מפגש שני גופים
מכניקה פרק 4 זריקה אופקית
מכניקה פרק 5 זריקה בזווית לאופק