הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

שברים חיים

רשימת עבודות
שברים חיים פרק 1 ייצוג גרפי של שברים פשוטים
שברים חיים פרק 2 שברים עשרוניים בציר המספרים
שברים חיים פרק 3 שברים עשרוניים בין שני שברים נתונים
שברים חיים פרק 4 מכנה משותף, חיבור וחיסור שברים
שברים חיים פרק 5 כפל וחילוק שברים פשוטים