הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

דומינו-חשבון


רשימת עבודות
דומינו חשבון פרק 1 חיבור מספרים שלמים
דומינו חשבון פרק 2 חיסור מספרים שלמים
דומינו חשבון פרק 3 כפל מספרים שלמים
דומינו חשבון פרק 4 חילוק מספרים שלמים
דומינו חשבון פרק 5 פעולות מעורבות