הלומדה HALOMDA EDUCATIONAL SOFTWARE 1988-2019
מתמטיקה ופיזיקה לתלמידים, למורים וללימוד עצמי

דומינו-שברים


רשימת עבודות
דומינו שברים פרק 1 שברים במעגל ובמלבן
דומינו שברים פרק 2 פעולות עם שברים פשוטים
דומינו שברים פרק 3 פעולות עם שברים מעורבים
דומינו שברים פרק 4 שברים עשרוניים ואחוזים